Handelsbetingelser

1. Vilkår og aftaleindgåelse,
 

Det er en betingelse for tilmelding som bruger på Studiebøger.dk, at du har accepteret disse vilkår. Brugerens markering af feltet ”Jeg accepterer de Studiebøger.dk handelsbetingelser,” skal anses for at udgøre en aftale mellem dig og Studiebøger.dk, hvorefter Studiebøger.dk og du er bundet af vilkårene.

2. Tilmelding som bruger


2.01 Tilmelding og personlig del
Ved tilmelding som bruger på Studiebøger.dk får du en personlig del på Studiebøger.dk, hvortil der kun er adgang med dit brugernavn og din adgangskode. Efter din tilmelding vil du pr. e-mail modtage en bekræftelse, der indeholder dit brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode er helt personlige oplysninger, som du er forpligtet til at holde for dig selv og derfor ikke må overdrage til andre. Det giver sikkerhed for, at det kun er dig, der kan komme ind på din personlige del på Studiebøger.dk.

2.02 Indhold i din personlige del af studiebøger.dk
Din personlige del indeholder oplysninger om dine personlige data. Desuden indeholder den funktioner, der holder styr på de tjenesteydelser, som du enten gratis eller mod betaling gør brug af på Studiebøger.dk.

2.03 Spærring af din personlige del af studiebøger.dk
Hvis du har mistanke eller viden om, at andre har fået kendskab til dit brugernavn og din adgangskode, skal du straks henvende dig til os, så din personlige del på Studiebøger.dk kan blive spærret.

3. Personlige oplysninger


Når du tilmelder dig som bruger på Studiebøger.dk, bliver de oplysninger, som du afgiver ved tilmeldingen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt og er kun tilgængelige for dig og de betroede databaseansvarlige medarbejdere hos Studiebøger.dk. Studiebøger.dk videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept. Det er dit ansvar, at dine personlige data til enhver tid er korrekte, og du kan altid ændre dine personlige data.

3.01 Behandling af oplysninger
Behandlingen af alle personlige oplysninger sker i henhold til personoplysningsloven. Dine personlige oplysninger bruger vi i følgende sammenhænge: - Når du logger dig ind på Studiebøger.dk, så du kan få adgang til din personlige del. Når du indrykker en annonce, - bliver dit telefonnummer og din e-mail automatisk overført til din annonce, så interesserede brugere kan komme i kontakt med dig. - bliver dit postnr. automatisk overført til din annonce, så interesserede brugere kan se, i hvilket område du bor. Oplysninger om de handlinger, som brugerne foretager på Studiebøger.dk, vil blive gemt så længe, som det er nødvendigt, for at Studiebøger.dk kan opfylde sine forpligtelser over for dig og de forpligtelser, som Studiebøger.dk er underlagt i henhold til lovgivningen. Derudover foretager vi statistiske beregninger på baggrund af oplysninger om indlogning og erhvervelse af ydelser. I disse statistiske beregninger er det ikke muligt at henføre data til specifikke personer. Resultaterne af vores statistiske beregninger bruger vi bl.a. i forbindelse med at udvikle forbedringer på Studiebøger.dk

3.02 Korrekte oplysninger
Vi foretager løbende en kontrol af rigtigheden af de registrerede personoplysninger med henblik på at sikre, at vores databaseserver er fuldt opdateret og kun indeholder korrekte data. I den forbindelse er du tillige forpligtet til at ajourføre dine personlige oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

3.03 Cookies
Cookies er en mindre programkode, som bliver gemt på din computer, så computeren kan huske dig på et senere tidspunkt. Studiebøger.dk er baseret på anvendelse af cookies. Du kan til enhver tid slette disse cookies. Såfremt du har indstillet din browser til ikke at acceptere cookies, kan Studiebøger.dk ikke benyttes.

3.04 Kreditkort oplysninger
Dine personlige kreditkort oplysninger  opbevares ikke. 


4. Handel på Studiebøger.dk


4.01 Produkt- og prisinformation
På Studiebøger.dk stilles visse ydelser gratis til rådighed, mens andre ydelser forudsætter betaling. Såfremt ydelsen koster penge, vil du inden din endelige accept af transaktionen blive informeret om ydelsen og prisen inkl. moms.

4.02 Indrykning af annoncer
Når du på Studiebøger.dk indrykker en annonce, er du først endeligt forpligtet, når du godkender indrykning af din annonce. Du udformer selv din annonce og kan dermed løbende se og vurdere annoncens udformning. Du er selv ansvarlig for indholdet, men Studiebøger.dk forbeholder sig ret til at redigere din annonce, hvis dens formål er chikane af tredje part, eller informationerne er ukorrekte. Det er ydermere ikke tilladt at annoncere for (eller efterlyse) varer, der er ulovlige eller stjålet. Når du indrykker annoncer på Studiebøger.dk, bliver de også automatisk gemt under din personlige del på ”min side,” så du har et overblik over de annoncer, som du har indrykket. Efter du har godkendt indrykning af din annonce, kan du dermed straks kontrollere, om din annonce er blevet indrykket. 

4.03 Oplysninger om annoncørers e-mail og/eller telefonnummer
Studiebøger.dk påtager sig ikke ansvar for, om en annoncørs oplysninger om e-mail og/eller telefonnummer samt andre oplysninger i annoncen er korrekte. Studiebøger.dk påtager sig ej heller ansvar for, om en henvendelse fra din side til annoncøren skulle vise sig at være forgæves.

4.04 Sikker betaling
Betaling på Studiebøger.dk foregår via Stripe krypteret SSL forbindelse, en af verdens største betalingsgateways. Alle priser er opgivet i DKK og du kan betale med Visa-Dankort,VISA,VISA Debit,VISA Flex,MasterCard og Maestro.

4.05 Levering
En sælger på studiebøger.dk har max 8 dage til at ekspedere ordren. Overskrides dette forbeholder Studiebøger.dk retten til at annullere ordren og giver både sælger og køber besked herom.

5. Regler for annoncering
Når du annoncerer på Studiebøger.dk er det et krav, at du har en reel hensigt med din annonce.

6. Fortrydelsesret
For alle tjenesteydelser, som du kan erhverve på Studiebøger.dk gælder, at der er tale om videregivelse af oplysninger og viden i form af annoncer. Når oplysningerne er leveret, er ydelsen modtaget og kan ikke tilbageleveres. Det betyder, at bestilling af adresser samt indrykning af annoncer ikke kan fortrydes.

7. Udsendelse af e-mails til dig
E-mails, bliver udsendt som en service til dig, med det formål, at holde dig opdateret. 

8. Ansvarsfraskrivelse
Studiebøger.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser, der stilles til rådighed på Studiebøger.dk. Uden at begrænse det generelle i det foregående, er Studiebøger.dk endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: -Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Studiebøger.dk, der står for driften af systemerne. -Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Studiebøger.dk . - Lovindgreb. - Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer. - Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Studiebøger.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Studiebøger.dk. - Andre forhold og omstændigheder, som er uden for Studiebøger.dk's kontrol.

9. Kontakt
Hvis du har brug for at kontakte os i forbindelse med din brug af Studiebøger.dk, eller hvis du ønsker at fremsætte såvel ros som reklamation, kan du henvende dig til vores brugersupport. E-mail:  [email protected]øger.dk

10. Misligholdelse af vilkår
Studiebøger.dk forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, såfremt du misligholder nærværende vilkår. Studiebøger.dk ønsker naturligvis et godt forhold til enhver af vores brugere, og vores supportafdeling vil i tilfælde af misbrug, som hovedregel kontakte dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til vores supportcenter, så du kan få vejledning i og forklaring på korrekt brug af Studiebøger.dk.

11. Ændring af vilkår
Studiebøger.dk forbeholder sig ret til at ændre nærværende vilkår samt priser. Meddelelse om ændringer vil blive sendt til den e-mailadresse, som står på ”min side” på Studiebøger.dk og/eller blive offentliggjort på Studiebøger.dk